Stress er ofte tæt forbundet med smerter, men heldigvis kan begge dele behandles. Derfor er det vigtigt, at man som behandler eller stressramt ikke kun er opmærksom på den ene af delene – enten den psykiske eller den kropslige / ergonomiske.

Stress kan komme til udtryk på forskellige måder, ligesom graden kan variere. Derfor tager jeg udgangspunkt i netop din situation og arbejder ud fra et helhedsorienteret ståsted, hvor jeg lægger vægt på at betragte ‘fænomener’ som helheder snarere end sammensatte enkeltdele.

Dette indebærer, at vi arbejder ud fra at krop, psyke og miljø hænger sammen, og vi får fastlagt ergonomiske såvel som tankemæssige udfordringer. Der er nemlig ofte en stor synergi at finde, når man tager et mere holistisk blik på en svær livssituation. Derfor er mit faglige felt psykomotorik, som netop inddrager alle disse sider i min stressbehandling.

Derudover er der en stor fordel at hente i, at den kropslige dimension i form af særlige fysiske og ergonomiske øvelser, som du lærer undervejs, er med til at holde alvorlig stress på afstand, når du har fået livet tilbage på sporet.

Hvad er fordelen ved psykomotorik?

Når vi finder os selv i akut, kritiske situationer, har vi tre grundlæggende muligheder: kæmp, flygt eller frys. Det er en del af vores natur og har igennem menneskehedens historie hjulpet os til at overleve, men det er ikke hensigtsmæssigt hovedsageligt at befinde sig i denne kamp / flugt / frys tilstand, hvilket netop er tilfældet, hvis du er ramt af stress i en eller anden grad.

Det modsatte er den tilstand, hvor du er i fuldstændig ro / hvile. Derfor tilbyder jeg i min psykomotoriske tilgang, at du først får løsnet op kropsligt, hvilket vil hjælpe dig til netop at opnå den ro/hvile tilstand, hvorefter vi så i den psykologiske samtaledel får meget bedre vilkår for at nå ind til kernen af problemet og bearbejde det.

Lær at forstå din krops signaler

En del af løsningen er i første omgang at lære, hvordan du identificerer årsagen til din stress. Disse udløsende faktorer kan være meget forskelligartede, men benævnes under ét som såkaldte ’stressorer’. Og dem skal du lære at kende på lang afstand, så du kan reagere i tide.

Dernæst lærer du at skelne mellem de stressorer, du kan ændre på, og dem du ikke kan. Måden du skal reagere på disse er nemlig forskellige. Fx er et dødsfald i familie eller vennekreds en anderledes proces, end hvis der er tale om en mere ergonomisk udfordring, som står til at ændre, hvis du lærer at lytte til din indre ’budbringer’, som lader din krop vide, at noget ikke er optimalt.

Populært sagt vil du lære at acceptere det, du ikke kan ændre – og ændre det, som du kan påvirke ved at træffe de rigtige valg. Det handler med andre ord om, at du lærer at forstå, finde sammenhæng i og ikke mindst håndtere de årsager, som bringer dig ud af balance.

Udtaleleser

”Jeg oplevede med egne øjne, at Ellindurs workshop om stress kan skabe en helt ny rolig stemning i et team og reducere stress-tanker hos mig selv. Kombinationen af mindfulness og psykomotoriske øvelser med kroppen giver noget helt særligt. Samtidig har Ellindur en meget rolig, lyttende og troværdig udstråling, som i alt betyder, at de fleste deltagere afslutter workshoppen med mere energi end før de startede.”


(M.H.)

2019-05-08T22:17:14+02:00
”Jeg oplevede med egne øjne, at Ellindurs workshop om stress kan skabe en helt ny rolig stemning i et team og reducere stress-tanker hos mig selv. Kombinationen af mindfulness og psykomotoriske øvelser med kroppen giver noget helt særligt. Samtidig har Ellindur en meget rolig, lyttende og troværdig udstråling, som i alt betyder, at de fleste deltagere afslutter workshoppen med mere energi end før de startede.” (M.H.)

”Jeg fik meget hurtigt adgang til min krop og følte mig meget mere rolig og afslappet.”


(M.M.)

2019-05-09T19:07:29+02:00
”Jeg fik meget hurtigt adgang til min krop og følte mig meget mere rolig og afslappet.” (M.M.)

”Jeg har haft hovedpine siden et færdselsuheld i 1986, hvor jeg har prøvet al slags behandlinger. Siden jeg startede i behandling hos Ryoko i januar 2016, har jeg fået det meget bedre. Jeg har næsten aldring hovedpine længere, og når den kommer, er det tid til en ny behandling.”


(R.H.)

2019-05-09T19:11:51+02:00
”Jeg har haft hovedpine siden et færdselsuheld i 1986, hvor jeg har prøvet al slags behandlinger. Siden jeg startede i behandling hos Ryoko i januar 2016, har jeg fået det meget bedre. Jeg har næsten aldring hovedpine længere, og når den kommer, er det tid til en ny behandling.” (R.H.)

”Jeg kom hjem fuldstændig afslappet og i superhumør.”


(S.J.)

2019-05-09T19:12:20+02:00
”Jeg kom hjem fuldstændig afslappet og i superhumør.” (S.J.)

”Jeg har levet med fibromyalgi i mange år og Ryoko´s behandlinger hjælper også på disse smerter.”


(R.H.)

2019-05-09T19:12:54+02:00
”Jeg har levet med fibromyalgi i mange år og Ryoko´s behandlinger hjælper også på disse smerter.” (R.H.)

”Jeg har selv mange års forskellige erfaringer med mindfulness og det hjælper. Men Ellindur kombination af små simple kropsøvelser virker ekstra godt.”


H.J.

2019-05-09T19:13:33+02:00
”Jeg har selv mange års forskellige erfaringer med mindfulness og det hjælper. Men Ellindur kombination af små simple kropsøvelser virker ekstra godt.” H.J.

”Sådan meditation/mindfulness er guld værd for os introverte.”


(M.K.)

2019-05-09T19:14:16+02:00
”Sådan meditation/mindfulness er guld værd for os introverte.” (M.K.)

”Jeg var slet ikke så udmattet, som jeg plejer at være efter møder.”


(J.H.)

2019-05-09T19:14:53+02:00
”Jeg var slet ikke så udmattet, som jeg plejer at være efter møder.” (J.H.)

”Jeg er kommet hos Ellindur med hovedpine og en del andre gener fra et 10 år gammelt piskesmæld. Der er ikke noget, som tidligere har hjulpet og hjælper mig så meget som behandlingerne hos Ellindur.”


(B.S.)

2019-05-09T19:16:03+02:00
”Jeg er kommet hos Ellindur med hovedpine og en del andre gener fra et 10 år gammelt piskesmæld. Der er ikke noget, som tidligere har hjulpet og hjælper mig så meget som behandlingerne hos Ellindur.” (B.S.)

”Når jeg træder ind i Ryokos retro atmosfære, føler jeg mig afspændt og rolig.”


(E.E.)

2019-05-09T19:16:45+02:00
”Når jeg træder ind i Ryokos retro atmosfære, føler jeg mig afspændt og rolig.” (E.E.)

Mere end mindfulness

Mindfulness er et snart 50 år gammelt koncept, der blev udviklet i USA, men som har rod i en langt ældre asiatisk, buddhistisk tradition, der netop fokuserer på tilstanden af indre ro og det at være bevidst om – og mærke efter – kroppens signaler.

Min grundlæggende metode minder på mange måder om Mindfulness og drager fordel af dennes mange positive tilgange, men jeg tilfører en ekstra dimension, som er rodfæstet i netop vores danske kultur og livsforståelse.

Vores nok mest kendte danske filosof Søren Kirkegaard var nemlig meget optaget af betydningen for mennesker, når de er i psykisk balance – eller ikke er det. Det væsentlige her er, at Mindfulness basalt set er funderet i to fremmede kulturer og sociale kontekster, hvor den i Kirkegaards kontekst har dybe rødder i vores danske kulturarv og samfund. På samme måde som afspændingspædagogik har været en del af en dansk tradition i snart 80 år. 

Med andre ord kombinerer jeg disse ‘danske’ tilgange med mindfulness, der har rødder i andre dele af verden, og i samspil komplementerer de hinanden så godt, at helheden ender med at være langt stærkere end summen af de enkelte dele.

I praksis

Konkret lærer du teknikker, som når først du mestrer dem, gør dig i stand til at være opmærksom på din krops indre signaler, udefrakommende faktorer eller særlige sociale eller ergonomiske sammenhænge, som kan udløse stress.

Dernæst får du også effektive værktøjer, som vil hjælpe dig til straks at handle på disse signaler. Det drejer sig om små justeringer i hverdagen, som ikke kræver store menneskelige ressourcer eller koster noget at udføre, men som du kan gribe til, så snart behovet opstår.

Disse værktøjer, som du skal benytte på egen hånd, i kombination med et forløb med samtaler og fysisk behandling, som får dig i ro/hvile tilstand, vil du komme tilbage til et liv, hvor du igen er i balance og for overskud til at fokusere på familie, venner, arbejdsopgaver, fritid og alt det andet, som ikke gør ‘ondt i livet’.

Og nok så væsentligt vil du fortsat kunne benytte disse værktøjer til i fremtiden at holde alvorlig stress på afstand.

 

Brug for stressbehandling?