Stress kan heldigvis forebygges, og hvis du på et forholdsvist tidligt tidspunkt har registreret begyndende stresssymptomer, er det sandsynligt, at stressforebygning kan hjælpe dig, før du når derhen, hvor egentlig stressbehandling er nødvendig.

Afhængig af dit behov og dine ønsker kan du modtage stress forebyggende undervisning én til én, på mindre hold af 5-7 personer eller på større hold af 12. Undervisningen består typisk af 4 moduler á 2 timer.

Konkret lærer du teknikker, som når først du mestrer dem, gør dig i stand til at være opmærksom på din krops indre signaler, udefrakommende faktorer eller særlige sociale eller ergonomiske sammenhænge, som kan udløse stress.

Dernæst får du også effektive værktøjer, som vil hjælpe dig til straks at handle på disse signaler. Små justeringer i hverdagen, som ikke kræver store menneskelige ressourcer eller koster noget at udføre, men som du kan gribe til, så snart behovet opstår.

Hvad er stress og symptomerne?

Symptomer på stress kan være meget forskellige. Stress er ofte tæt forbundet med smerter i fx nakke, skuldre, ryg, mave og lænd, men kan også manifestere sig i form af hovedpine, kvalme og søvnbesvær. Med andre ord er der som regel både en psykisk og en fysisk / kropslig side af såvel stressbehandling som stressforebygning.

Læs mere om hvad stress er og hvordan det ofte er forbundet med smerte…

Hvordan forebygges stress?

Min tilgang til stressforebygning såvel som stressbehandling er psykomotorisk, hvor grundtanken netop er, at man ikke kun må have fokus på enten det psykiske eller det fysiske aspekt – eller for den sags skyld udelukkende på sociale eller miljømæssige aspekter. Det hele er forbundet, og derfor er det vigtigt at tage et holistisk, vidtfavnende blik.

Du lærer først og fremmest at forstå din krops signaler, og du bliver opmærksom på, hvornår der kommer et ‘faresignal’, som kræver hurtig handling.

Og som nævnt i det ovenstående, så er der tale om konkrete teknikker, som du selv kan anvende, når du bliver opmærksom på behovet. Det er altså ikke nødvendigt at bestille en tid akut, og du får heller ikke brug for dyrt udstyr af nogen art. Det handler om dig, og om hvad du kan gøre.

Den overordnede tilgang og de konkrete teknikker for både forebygning og behandling af stress er de samme.

Vil du vide mere om den psykomotoriske tilgang til behandling og forebyggelse af stress?

 

Bestil tid eller tilmeld dig stressforebyggende undervisning