Slider
Motiverede medarbejdere, som er effektive og produktive, er formentlig et fokuspunkt for alle virksomheder. Men der er en underliggende grundpræmis, der skal være tilstede, for at motivation overhovedet kan dyrkes og vokse…

Det hele starter med, at dine medarbejdere er et sted i deres liv, hvor de har det godt – både psykisk og fysisk. Er de ikke det, kan selv ikke de bedste foredragsholdere, peptalks eller for den sags skyld bonusordninger gøre en reel forskel på bundlinjen.

For hvis en medarbejders liv er ved at ’glide af sporet’ eller allerede er i en decideret stresstilstand, så er vedkommende ikke i stand til at fokusere på de ting, som burde være de vigtigste i livet – familie, venner og arbejde.

Vent ikke til skaden allerede er sket.
Det kan blive dyrt.         

Stress kan skyldes mange forskellige ting og findes i mange forskellige grader. Men forud for en decideret stresssygemelding vil der altid være nogle indre signaler, som den stressramte kunne have reageret på.

Med andre ord kan begyndende stress i mange tilfælde opdages langt tidligere, og jo før det sker des bedre. Nogle gange vil det kunne tages så tidligt i forløbet, at en egentlig stress situation aldrig når at opstå, og i andre tilfælde vil vedkommende langt hurtigere kunne hjælpes tilbage på sporet til et liv med overskud til at fokusere på de vigtige ting – inklusiv deres arbejde.

Selv hvis der slet ikke er nogen signaler at spore, er det en god idé for din virksomhed at sikre, at dine medarbejdere bliver i stand til at opfange disse signaler, hvis de en dag skulle komme. Stress kan altså med fordel forebygges i stedet for at vente til, at decideret behandling er den eneste løsning. Det sidste er nemlig en meget længere en langt dyrere proces for alle involverede parter.

Udtalelser

”Øvelserne skabte en helt ny og roligere stemning til mødet.” 


(L.P.)

2019-05-09T19:18:59+02:00
”Øvelserne skabte en helt ny og roligere stemning til mødet.”  (L.P.)

”Jeg tror, mange virksomheder vil have gavn af psykomotorik og afspænding - for at få mere ro/hvile i nervesystemet. Og finde ud af  hvor vigtig stilhed og ro er for kreativitet.”


M.L.

2019-05-09T19:20:03+02:00
”Jeg tror, mange virksomheder vil have gavn af psykomotorik og afspænding - for at få mere ro/hvile i nervesystemet. Og finde ud af  hvor vigtig stilhed og ro er for kreativitet.” M.L.

”Øvelserne skabte en helt ny og roligere stemning til mødet.” 


(L.P.)

2019-05-09T19:20:34+02:00
”Øvelserne skabte en helt ny og roligere stemning til mødet.”  (L.P.)

”Ellindur har en meget rolig, lyttende og troværdig udstråling.”


(M.P.)

2019-05-09T19:20:59+02:00
”Ellindur har en meget rolig, lyttende og troværdig udstråling.” (M.P.)

Facts om stress og arbejde

• Stressrelaterede sygemeldinger koster hvert år offentlige og private virksomheder 8 mia. kr.

• Hver tiende virksomhed har oplevet langtidssygemeldinger pga. stress.

• Op mod hver fjerde sygemelding kan relateres til stress.

• 430.000 danskere oplever dagligt symptomer på stress.

• Mere end 250.000 danskere lider af alvorlig stress.

• 500.000 føler sig udbrændte på jobbet.

Kilder: Verdenssundhedsorganisationen WHO, Statens Institut for Folkesundhed, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Sundhedsstyrelsen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i samarbejde med European Heart Network, Undersøgelse fra Landsorganisationen i Danmark (LO’s)

Forebyggende stressundervisning

Jeg tilbyder virksomheder, at afholde medarbejderkurser, som vil virke stressforebyggende. Først og fremmest lærer dine medarbejdere at lytte efter og genkende faresignaler om, at stress kan være på vej.

Men nok så vigtigt får de også konkrete værktøjer med i bagagen, som kan hjælpe dem til straks at tage affære, når eller hvis de registrerer stresssignaler.

Disse værktøjer er både mentale og fysisk/ergonomiske, og de kræver ikke omkostningsfuldt udstyr eller store menneskelige ressourcer – de kan udføres når som helst og hvor som helst. Og på den lange bane kan de være forskellen på en stresssygemelding og en produktiv medarbejder.

Stressbehandling

Skulle du være i den uheldige situation, at du allerede har en eller flere stressramte medarbejdere, tilbyder jeg også behandling for stress. Dette kan foregå i én til én sessions, eller hvor vedkommende bliver en del af et hold.

Det vigtige er naturligvis, at hvis skaden allerede er sket, så skal der handles på det med det samme, så du kan få din medarbejder tilbage. Og i en tilstand hvor han/hun er ligeså effektiv og produktiv, som før stressen meldte sig.  

Metode

Stress er ofte tæt forbundet med smerter, men heldigvis kan begge dele behandles. Derfor er det vigtigt, at man som behandler eller stressramt ikke kun er opmærksom på den ene af delene – enten den psykiske eller den kropslige / ergonomiske.

Stress kan komme til udtryk på forskellige måder, ligesom graden kan variere. Derfor tager jeg udgangspunkt i netop din situation og arbejder ud fra et holistisk ståsted, hvor jeg lægger vægt på at betragte ‘fænomener’ som helheder snarere end sammensatte enkeltdele.

Dette indebærer, at jeg arbejder ud fra at krop, psyke og miljø hænger sammen, og jeg fastlægger ergonomiske såvel som tankemæssige udfordringer. Der er nemlig ofte en stor synergi at finde, når man tager et mere holistisk blik på en svær livssituation. Derfor er mit faglige felt psykomotorik, som netop inddrager begge disse sider.

Derudover er der en stor fordel at hente i, at den kropslige dimension i form af særlige, fysiske og ergonomiske øvelser, som man lærer undervejs, er med til at holde stress på sikker afstand, når livet er kommet tilbage på sporet.

Hvad er fordelen ved psykomotorik?

Når vi finder os selv i akut, kritiske situationer, har vi tre grundlæggende muligheder: kæmp, flygt eller frys. Det er en del af vores natur og har igennem menneskehedens historie hjulpet os til at overleve, men det er ikke hensigtsmæssigt hovedsageligt at befinde sig i denne kamp / flugt / frys tilstand, hvilket netop er tilfældet, hvis du er ramt af stress i en eller anden grad.

Det modsatte er den tilstand, hvor du er i ro / hvile. Derfor tilbyder jeg i min psykomotoriske tilgang, at man først får løsnet op kropsligt, hvilket vil hjælpe til netop at opnå den ro/hvile tilstand, hvorefter man så i den psykologiske samtaledel får meget bedre vilkår for at nå ind til kernen af problemet og bearbejde det.

Tag kontakt

Uanset om du har nogle medarbejdere, som er ramt af stress, eller om du gerne vil sikre, at alle – eller udvalgte dele af – dine medarbejdere får værktøjer til at opdage stresssignaler tidligt og handle effektivt på dem, så tøv ikke med at kontakte mig for yderligere information om mine tilbud til virksomheder.

 
 

Ryoko
v/ Ellindur Egilstrøð
Psykomotorisk Terapeut & Stresskonsulent

Vester Kirkestræde 14
8900 Randers
Telefon: 71 13 51 98
Email: ellindur@ryoko.dk